Posted on Feb 24, 2014

Kokyo TANIGUCHI (1864-1915)

“Spirit of Heron Maiden" ("Shirasagi no Sei”) 1918